“Chichilnisky Awarded Salimbeni Professorship in Siena,” Academy News, University of Sienna, vol. 2, no. 2, Spring, 1995.